Varför originaldelar?

Oavsett om det är ett avgasrör som går sönder eller om det bara är en lampa som ska bytas ställs bilägaren inför valet att köpa originaldelar eller de billigare kopiorna. En hel del fokuserar direkt på priset och väljer kopiorna. I vissa fall går det också bra men i längden bör man vara medveten vad detta val medför.

Det första handlar om andrahandsvärdet. Är det relativt nya bilar kan priset bli betydligt högre om man har stämplar från serviceverkstaden och intyg att det är proffs som bytt till just originaldelar.

Det andra handlar om försäkringsfrågan. I de fall som man köper kopior bör man vara mycket noga med att det är från etablerade företag och undvika att importera på egen hand via exempelvis E-bay. Orsaken är att om man förändrat bilens köregenskaper eller försämrat bromsverkan på grund av dåliga produkter kan försäkringsbolaget mena att man var ovarsam och därmed inte betala ut lika ersättning som annars.

Det tredje är kvalité. De reservdelar som produceras av de olika biltillverkarna är tillverkade för att 100% passa till de modeller de tillverkat. Detta gällande material, tjocklek, storlek och annat. Kopiorna är lika men inte alltid exakt lika i utformning. Det betyder att dessa kopior kan fungera lika bra men lika gärna att det kan ge sämre resultat i längden med dessa reservdelar.